Domov | O nas | Kontaktni podatki

Kontaktni podatki

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLINA
Selšek 4A
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

M: 041/63-53-14
E: sddolina@gmail.com

Vodja oddajanja ŠRC Reka v najem:
g. Jure Potisek
M: 041/63-53-14

Davčna številka: 88445607
Matična številka: 5369762
Št. transakcijskega računa: 24202-9004529619