Domov | O nas | MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE

Medobčinsko Društvo Sožitje je društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Smo eno med 51 lokalnimi društvi, združenimi v Zvezo Sožitje, kjer deluje tudi Specialna olimpijada. 

Naša pot se je začela 25. decembra 1966. Prvotne naloge društva so bile povezovati in ozaveščati starše otrok, ki so bili vključeni v šolo s prilagojenim programom. Sčasoma je društvo preraslo izobraževalne, kulturne, športne, družabne, socialne in sprostitvene okvire z namenom ohranjati psiho-fizično zdravje in vseživljenjsko učenje oseb z motnjo v duševnem razvoju, posredno pa tudi bližnjih sorodnikov in prijateljev.

Danes se vključujemo na nacionalnem nivoju preko Zveze Sožitje v organizirane družinske oblike izobraževanj in usposabljanj, na lokalnem nivoju pa so srečanja namenjena sprostitvi, pogovorom in reševanjem problemov v obliki samopomoči starši-staršem, prav tako pa tudi druženju v različnih oblikah, od predavanj z aktualno vsebino, do vikend seminarjev, družinskih in pohodniških izletov, ekskurzij za starše ter piknikov.

Posebna skrb velja našim uporabnikom, ki se na nacinalnem nivoju in lokalni ravni udeležujejo tedenskih ali vikend oblik vseživljenjskega učenja, na lokalnem nivoju pa imajo možnost pokazati svoje spretnosti in znanja v različnih prostočasnih dejavnostih, z namenom razvijati in ohranjati psihofizično zdravje. Te dejavnosti v našem društvu so plesna in glasbena skupina, novinarska dejavnost, bralne urice, hipoterapija, Halliwick plavanje, ustvarjalne delavnice, izleti in nastopi na prireditvah, druženja ob pomembnih dnevih v letu, vikend seminarji, pohodništvo in športne aktivnosti ter različna udejstvovanja na športnih tekmah Specialne olimpiade. Slednja imajo še prav posebno mesto, saj vsaka pohvala, priznanje ali medalja pomeni otroku in mladostniku krepitev lastne identitete, samozavesti ter potrditev lastnega jaza.

Nenazadnje je pomembno odpiranje v širšo skupnost, širše okolje, kar pripomore k ozaveščanju vseh sobivajočih v danem okolju, saj se še vedno marsikje dogaja, da širša okolica zaradi nevednosti in nepoznavanja s strahom sprejema posameznike, ki ne sodijo v okvire povprečnega človeka.

Ob tej priliki vsem staršem polagam na srce, da preidete okove svojega doma ter se ponosno vključite v delo okolice, kjer živite in bivate, kajti le tako lahko prispevate k odprtosti družbe kot celote.

dr. Tatjana Novak, predsednica