Domov | O nas | O društvu

O društvu

Turistično društvo Dolsko trenutno šteje okoli 100 članov, ki so povezani v različne sekcije.
Iz osnovnega poslanstva društva smo prerasli v pomemben dejavnik povezovanja turističnega, kulturnega in družabnega življenja v naši občini.

Združeni smo v več interesnih sekcij, kulinarike, ročnih del, delo z mladimi, folklore.
Prav vsi se trudimo, da bi skozi celo leto pripravili čimveč prijetnih dogodkov.

Veseli smo prav vsakega novega člana, še bolj pa obiskovalcev dežele Jurija Vege.