Domov | O nas | O kraju

O kraju

Dolsko je razpotegnjeno gručasto središčno naselje v skrajnem vzhodnem delu Ljubljanskega polja v Občini Dol pri Ljubljani. Nahaja se južno od ceste Šentjakob ob Savi - Litija, nad ježo 2 do 3 m visoke savske terase. Vzhodno od Dolskega reka Sava zapusti ravnino in vstopi v dolino skozi Posavsko hribovje. Južno od kraja je Mlinščica, industrijski rokav reke Kamniške Bistrice, še nekoliko naprej je most čez Savo, prek katerega pelje cesta v Laze pri Dolskem. (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolsko)


Skupna celota so vasi Dolsko, Kamnica, Petelinje, Vinje in Osredke. Njihov center je prav gotovo mogočna cerkev sv. Helene in Žerjavov grad. Ta je bil začasno v lasti nemškega viteškega reda. Kasneje ga je prevzela država Avstro-Ogrska in ga izročila rodbini Račič v zahvalo, ker so z brodovjem pomagali v vojni proti Beneški republiki. Po 2. svetovni vojni je bil grad nacionaliziran. Župnijsko cerkev prvič omenjajo listine iz leta 1495. Prvo cerkev na tem mestu so zgradili lastniki Žerjavovega gradu. Po izročilu jo je dala postaviti graščakinja Helena v čast svoji zavetnici. V zadnjih letih 18. stoletja so cerkev porušili in zgradili novo ter jo kasneje spreminjali do današnje podobe.Podružnično cerkev svete Agate ob Zasavski cesti naj bi leta 1500 dala zgraditi grajska hči Agata kot pokopališko kapelo. Danes je ob njej pokopališče za sosesko Dolsko.Cerkev Marije Vnebovzete v Vinjah je že od nekdaj romarska. To še danes potrjujejo romarji iz bližnje in daljne okolice, ki se zberejo ob vsakem Marijinem prazniku.

"Pri Pletarju" se imenuje hiša, kjer se je leta 1913 rodil prvi slovenski laični misijonar dr. Janez Janež, zdravnik kirurg, ki je od leta 1948 deloval na Kitajskem in Tajvanu. V spomin na njegovo nesebično delo stojita ob cerkvi sv. Helene v Kamnici njegov kip, delo Evgena Guština, in Pastoralni dom dr. Janeza Janeža s stalno razstavo.