Domov | Dejavnosti | Dejavnosti

Dejavnosti

Dejavnosti Društva so opredeljene kot neprofitne in pridobitne dejavnosti.

Glavne neprofitne dejavnost so
• izobraževanje v študijskih skupinah,
• predavanja,
• izobraževalni tabori,
• izobraževalni turizem
• in druge oblike izobraževanja na področjih, ki zanimajo starejše.

Ostale neprofitne dejavnosti:

• javne predstavitve, razstave, predstavitve publikacij, literarna srečanja ipd.,

• strokovna srečanja, posvetovanja, sestanke, seminarje, delavnice in različne druge oblike izobraževanja,
• študijsko povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
• razvija informativno in publicistično dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

Pridobitna dejavnost

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost (organizacija izobraževanj za odrasle in starejše s področja delovanja društva, organizacija izobraževalnega turizma, prodaja publikacij in izdelkov, nastalih na delavnicah) za uresničevanje namenov, nalog in dejavnosti iz 6. člena v obsegu, potrebnem za uresničevanje svojih nalog in ciljev in v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo SKD.

G 47.89 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (prodaja publikacij in izdelkov, nastalih na delavnicah in krožkih)
N 82.30 - Organizacija razstav, sejmov, srečanj.
P 85.5 - Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.0 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R 93.2 - Druge dejavnosti za prosti čas