Akademija NVO

Akademija NVO 2013/2014 pokriva aktualne vsebine in teme za dvig usposobljenosti članov in zaposlenih v nevladnih organizacijah (NVO). Z njimi si lahko NVO pridobijo koristna znanja za svoje delovanje. Brezplačna usposabljanja so namenjena za povečanje učinkovitosti in kakovosti delovanja NVO (društev, zasebnih zavodov in ustanov) iz Osrednjeslovenske regije.

NAČIN IZVAJANJA: PREDAVANJA

3-urna predavanja potekajo v popoldanskem času med 17.00 in 20.00 uro. Pokrivajo aktualne teme in vsebine s katerimi želimo seznaniti čim več NVO, zato se kraj izvedne seli po različnih občinah regije.
 

DELAVNICE

1 do 2-dnevne delavnice potekajo v dopoldanskem času med 9.00 in 15.00 uro. Namenjene so NVO pri pridobivanju poglobljenega znanja z določenega področja. Delo poteka v manjših skupinah. Namenjene so krepitvi ključnih kadrov v NVO z namenom pridobitve konkretnega rezultata.


IZOBRAŽEVALNI VIKENDI

V okviru Dnevov usposabljanj za NVO, ki jih organiziramo enkrat na leto se v treh dneh odvijejo predavanja z različnih področij za krepitev delovanja nevladnih organizacij. Predstavniki NVO tako v kratkem času pridobijo znanja in usmeritve pri vodenju in delovanju NVO.


TEME USPOSABLJANJ:VODENJE RAČUNOVODSTVA NVO

Seznanite se z računovodsko zakonodajo, z načini vodenje računovodstva za nevladne organizacije, blagajniškim poslovanjem, s pripravo poročil in praktičnimi primeri finančnega poslovanja. Program delavnice poteka na konkretnih primerih iz prakse in je odprt tudi za vaša konkretna vprašanja in dileme. Namenjena je predsednikom, tajnikom in blagajnikom NVO oziroma osebam odgovornim za finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v NVO.UPRAVLJANJE NVO

Kakšni so sodobni načini upravljanja NVO, kakšne so pri tem zakonske obveznosti in najpogostejše težave. Obravnavane bodo teme: odgovornost, zastopanje, organi, sestanki, spremembe statuta ipd. Namenjena je predvsem ustanoviteljem in vodstvenim osebam v NVO (kot so npr. predsedniki društev, direktorji zasebnih zavodov, tajniki, sekretarji, člani izvršnih ali upravnih in nadzornih odborov) ali tistim, ki bodo to šele postali.PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Za delovanje NVO in njeno večjo neodvisnost od javnih sredstev je pomembno pridobivanje sredstev tudi iz drugih virov. Spoznali boste s katerimi metodami in na kakšen način pridobivati sredstva s strani posameznikov in podjetij. Pridobili boste znanja s področja načrtovanja fundraising aktivnosti, pisanja dopisov podjetjem ter vzpostavljanja trajnejših povezav.USPEŠNO PRIJAVLJANJE NA RAZPISE

Tistim, ki se sprašujete, kje najti ustrezen razpis, kako financirati svoje dejavnosti, kako napisati projekt, ki bo podprt, na kaj moramo biti pozorni, kakšne so pogoste napake ipd., je namenjena ta delavnica. Na njej boste v skupinah načrtovali projekt, analizirali stanje in opredelili cilje, rezultate in aktivnosti projekta.PROJEKTNO VODENJE

Kako dobro organizirati izvedbo projekta, kako zagotoviti ustrezno dokumentacijo za kakovostno poročanje, kako zagotoviti denarni tok ter metode evalvacije projekta in finančnega spremljanja. Če se srečujete z izvajanjem projektov, tako občinskih kot evropskih, vam bo udeležba na tej delavnici pripomoček v izogib negativnim posledicam zaradi slabo vodenega projekta, kot tudi za povečanje dodane vrednosti projekta.VODENJE NVO

Delo v NVO temelji pretežno na prostovoljnem delu. Velikokrat se srečamo, da je v NVO aktivna vedno ista peščica članov. Kako motivirati tudi ostale člane in pridobiti nove, da se aktivno vključijo v aktivnosti naše organizacije, kako jih navdušiti za projekte, kako najti področja na katerih bi si želeli sodelovati in kaj bi lahko prispevali k doseganju skupnih ciljev organizacije. Na delavnici bomo tako iskali odgovore na vprašanja: kako motivirati in kako učinkovito deliti naloge v nevladnih organizacijah, kjer glavni način dela temelji na prostovoljni ravni.STRATEŠKO NAČRTOVANJE V NVO

Spoznajte proces s katerim postavimo dolgoročen razvoj organizacije. Osvojite pojem strateško načrtovanje v NVO, korake za njegovo izvedbo in umestitev v potrebe in kulturo svoje organizacije.ODNOSI Z MEDIJI

Kako delujejo različni mediji (televizija, radio, časopis), način njihovega dela in razmišljanja. Naučite se pripraviti sporočilo za medije, kako ponuditi novinarjem informacijo, ki jih bo zanimala, kdaj je najprimernejši čas za pošiljanje sporočil itd. Gre namreč za splet dejavnosti, s katerimi načrtno, organizirano in neprekinjeno vzpostavljamo in ohranjamo odnose med nevladno organizacijo in predstavniki različnih medijev.NAČRTOVANJE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI

Kako uspešno spromovirati dogodek ali prireditev, ki bo privabila nove obiskovalce. Namen delavnice je priprava konkretnega komunikacijskega načrta za določen dogodek NVO. Po delavnici boste znali jasno komunicirati izhodišča svojih NVO in ustvariti sporočilo, ki ga boste lahko načrtovano in enovito komunicirali svojim ciljnim javnostim.UPRAVLJANJE SPLETNIH STRANI

Delavnica je namenjena urednikom spletnih strani, ki so že nastale v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije in tistim, ki so se zanjo šele odločili, da se usposobijo za pripravo in dodajanje vsebin na spletno stran, izdelavo povezav do dokumentov, spletnih strani, e-pošte, kreiranja galerije slik, pravilno izbiro ključnih besed ter vpisovanja spletne strani v iskalnike in imenike. Na primerih se boste naučili pisati učinkovite tekste, ki so primerni za spletne strani.ORGANIZACIJA DOGODKOV IN PRIREDITEV

Seznanite se s postopki prijave prireditev in pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za njihovo izvedbo. Poleg splošnih okvirov se boste seznanili z obrazci za prijavo prireditev ter dolžnostmi in obveznosti, ki jih imate kot organizatorji prireditev. Namenjena je vsem, ki se ukvarjate s pripravo dogodkov in prireditev, zato bo čas namenjen tudi vašim konkretnim vprašanjem in dilemam.VEŠČINE OBLIKOVANJA IN UVELJAVLJANJA POBUD ZA SPREMEMBO PREDPISOV IN POLITIK

NVO povezujemo velik del državljanov, zato smo poklicani, da smo dejavni na področju tako imenovanega civilnega dialoga. Poznavanje procesov je ključnega pomena za uspešno vključevanje v odločevalske procese. Cilj delavnice je zato povečanje opolnomočenja predstavnikov NVO in povečanje njihovega sodelovanja v demokratičnih procesih odločanja na lokalni in regionalni ravni. Delavnica je namenjena vsem, ki so aktivni v NVO in hočejo doseči spremembe v lokalnih in regionalnih predpisih in praksah.Pri izbiri predavateljev skrbimo za strokovnost in poznavanje nevladnega sektorja, tako da so vsebine podkrepljene s primeri dobrih praks in izkušnjami društev in drugih nevladnih organizacij.

Termini in programi usposabljanj so sproti objavljeni na tej spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite na e-obvestila. S tem boste pravočasno obveščeni o izobraževanju in datumu izvedbe.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Klara Kržišnik
Stičišče NVO osrednje Slovenije
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
T: 040 365 850
E: klara@srce-me-povezuje.si


Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.