Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Priložnost zame

Razpisovalec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predvidenih je 1.000 zaposlitev brezposelnih, ki jih nevladne organizacije lahko vključijo v delovni preizkus in zaposlijo s pomočjo subvencije. Obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v enomesečni delovnim preizkus in subvencioniranje zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb in brezposelnih oseb, ki so bile na dan 31. 12. 2010 vključene v programe javnih del.

Potencialni prijavitelji: Ponudbo lahko oddajo tudi nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost vsaj dve leti, ne glede na število njihovih zaposlenih, pri tem pa izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Vrednost razpisa: 8.240.000 EUR

Zneski in delež financiranja: Subvencija za zaposlitev znaša 7.500 EUR na osebo za obdobje 12 mesecev, pod pogojem zaposlitve za določen čas vsaj 18 mesecev, za poln delovni čas oz. sorazmerno manj glede na delovni čas za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. december 2011.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.