Domov | Dejavnosti | Predstavitev dejavnosti in ...

Predstavitev dejavnosti in aktivnosti

Društvo je dejavno na naslednjih področjih:

- organizacija prireditev: Nočni pohod v Gradišče pri Litiji, Pohod po Jablaniški poti, Pohod po pohodu za organizatorje, Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji, Štefanovo srečanje, Dobrote Jablaniške doline
- organizacija izobraževanj in usposabljanj sledečih vsebin: razvoj turizma na podeželju, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, lokalna samooskrba, ekološko vrtnarjenje, varovanje okolja, varstvo in promocija naravne in kulturne dediščine, promocija območja,...Pripravlja predavanja, delavnice, strokovne ekskurzije in oglede dobrih praks.
- delo z mladimi: podpira mladinske pobude, organizira mladinske izmenjave, mlade vključuje v dejavnosti društva (stojnica podmladka na pohodu, stojnica na Noči čarovnic na Bogenšperku, izvedba projektov,...)
- upravljanje stalne zbirke savskih prodnikov na Bregu pri Litiji: vzdrževanje razstavnega prostora v gasilskem domu, sprejem skupin in vodenje po zbirki, promocija zbirke
- informiranje: izdajanje Jablaniških novic, obveščanje prebivalcev Jablaniške doline o dogodkih z obvestili po gospodinjstvih, objava člankov v občinskih glasilih litijski občan in šmarski Martinov glas, obveščanje o prireditvah s transparenti na javnih mestih v Litiji in Šmartnem pri Litiji
- promocija turistične ponudbe Jablaniške doline in širšega območja občin Litija in Šmartno pri Litiji: udeležba na sejmih Turizem in prosti čas v Ljubljani, LUPA v Ljubljani, predstavitve na prireditvah v Ljubljani (Podeželska tržnica),  v Litiji (predstavitev KS ob občinskem prazniku), v Arboretumu Volčji Potok in drugje - kjer se pojavi priložnost in pripravljenost članov 
- turistično vodenje po Jablaniški dolini
- pomoč kmetijam pri razvoju in testiranju ter promociji turističnih produktov na kmetijah: učne poti
- označevanje: skrb za označevanje Poti po obronkih Jablaniške doline, objektov naravne in kulturne dediščine v Jablaniški dolini: urejanje turistične signalizacije na območju Jablaniške doline, označevanje Stalne zbirke savskih prodnikov na Bregu pri Litiji
- izdajanje promocijskega materiala in gradiv o Jablaniški dolini in društvu.
- urejanje spletne strani www.jablaniskadolina.si
- sodelovanje v razvojnem svetu in skupščini LAS Srce Slovenije, katere soustanovitelj je Društvo LAZ: članica RS je Jelka Babič
- sodelovanje na skupščini Turistične zveze Slovenije, katere član je Društvo LAZ
- partnersko sodelovanje pri izvajanju podpornega okolja dza društva, zavode in ustanove Stičišče NVO Osrednje Slovenije 

Poleg rednih dejavnosti se društvo stalno prijavlja na razpise za financiranje projektov sledečih vsebin: razvoj podeželja, razvoj in promocija turizma na podeželju, skrb za okolje in zdravo pitno vodo, ohranjanje in promocija naravne in kulturne dediščine, aktivno evropsko državljanstvo, vključevanje mladih, žensk in medgeneracijsko sodelovanje, socialno podjetništvo, prostovoljstvo ipd.

Mladim brezposelnim omogoča zaposlitev preko javnih del, mentorstvo in usposabljanja na delovnem mestu. 

Društvo spodbuja in podpira delovanje ženksega pevskega zbora, zanj pridobiva sredstva za delovanje, nastope vključuje v program prireditev.