Domov | Dejavnosti | Turizem na podeželju

Turizem na podeželju

Skupaj s konzorcijskimi partnerji Županova jama - turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Turistično društvo Tuhinjska dolina in Turističnim društvom Cer Cerovo smo bili s projektom Turizem na podeželju uspešni na Javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Čas projekta - obdobje subvencioniranih delovnih mest:

1.11.2019 - 31.1.2021

Višina dodeljenih sredstev:

200.000€

Opis projekta:

S projektom bomo skozi partnerstvo in vzajemno sinergijo 4-ih lokalnih turističnih društev na treh podeželskih mikroobmočjih s turističnim potencialom (Jablaniška dolina - občina Šmartno pri Litiji in občina Litija, Tuhinjska dolina - občina Kamnik, območje občine Grosuplje) prispevali k profesionalizaciji na področju trženja že obstoječih ter novih storitev/aktivnosti. Obstoječa ponudba, ki jo želimo okrepiti je ogled kraškega bisera Županove jame, Interaktivna naravoslovna učna pot Po poteh vodomca, kolesarski, pohodniški, prireditveni turizem, pokriti prostor za prireditve in geološko zbirko prodnikov. S projektom bomo pripomogli k večji prepoznavnosti naravnih in kulturnih danosti na območju delovanja sodelujočih TD ter prispevali k razvoju turizma ter pozitivnem vplivu na kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Z projektom bomo prispevali k večji in bolj ciljno orientirani prisotnosti ponudbe turističnih društev na trgu. Poleg nove dodatne ponudbe bo razvit tudi nov integralni turistični produkt ki bo vse 3 destinacije smiselno povezal. V projektnem partnerstvu bo sodelovalo 6 pridruženih partnerjev iz nevladnega, zasebnega in javnega sektorja z namenom skupne promocije turistične ponudbe ter nudenju dodatne podpore pri razvoju novih storitev. S projektom se načrtujejo 4 delovna mesta iz področja trženja, PR, digitalnega marketinga, organizacije dogodkov in razvoja novih storitev, ki bodo prispevala k večji obiskanosti ter trženju turistične ponudbe ter obenem pripomogla k profesionalizaciji turističnih organizacij. Povečana operativna zmogljivost organizacij bo pozitivno prispevala k povečanju pridobitne dejavnosti TD društev ter hkrati prispevala k trajnosti delovnih mest in k uresničevanju vizije društev

Glavne aktivnosti:

V prvi fazi bomo analizirali obstoječo ponudbo društev, pripravili skupna izhodišča za razvoj novega programa, preverili njegovo izvedljivost in ga implementirali na trg. Povezovanje in sodelovanje vseh partnerjev bo glavna aktivnosti, ki bo vsem pomagala pri promociji in trženju ponudbe društev. Vsi bomo izvajali različne aktivnosti, ki bodo prispevale k povečanju dometa na spletu in socialnih omrežjih. Pripravili bomo komunikacijsko strategijo in komunikacijske načrte za posamezne prireditve.