Domov | Dejavnosti | Dejavnosti

Dejavnosti

Društvo kreativnih dejavnosti Enkraten teater je ustanovljeno z namenom razvoja lokalne in širše skupnosti na področju kulture, športa, izobraževanja, mladih, turizma, varstvo okolja in podeželja. S ciljem spodbujanja ustvarjalnosti, ohranjanja kulturne dediščine, vzgoje in izobraževanja, razvoja dejavnosti na podeželju in aktivnega preživljanja prostega časa. 


V društvu deluje več sekcij: