Domov | Dejavnosti | Plesna sekcija

Plesna sekcija

Plesna sekcija pripravlja sodobno-plesne predstave, predstavniki skupine sodelujejo tudi na območnih plesnih revijah in državnih tekmovanjih v sodobnem plesu (Opus). Dolgoročni cilj plesne skupine je uveljaviti razmeroma novo umetnostno zvrst v naši lokalni skupnosti in dosegati dobre rezultate na regijski in državni ravni.


Sobodbo-plesne predstave:

2005 - Jabolko spora
2006 - Bela sivina