Domov | Dejavnosti | IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje je dejavnost, katera pravzaprav daje smisel našemu društvu.Tečaj vodenja knjigovodstva za DDV

Tako naše izobraževalne aktivnosti potekajo v več smereh. Gotovo največ pozornosti namenjamo strokovnemu izobraževanju, kjer naši člani pridobijo nova znanja s področja reje govedi. Organiziramo pa tudi poučne tečaje ali predavanja, kjer slušatelji pridobijo bolj splošna znanja, kot je na primer računalništvo. Etnološka in kulinarična znanja pa obnavljamo z organizacijo salamiade.