Domov | Dejavnosti | PRIREDITVE

PRIREDITVE

Od večjih prireditev je bila leta 2000 organizirana velika govedorejska razstava, kjer so rejci predstavili svoje najboljše živali. Ob tem je strokovna komisija v posamezni kategoriji izbrala po 3 najboljše, katerih rejci so bili za to nagrajeni. Ker je to finančno in organizacijsko dokaj zahteven projekt, se ta organizira v daljših časovnih obdobjih. Podobno razstavo planiramo tudi za letos.