Domov | Dejavnosti | Dejavnosti

Dejavnosti

Prireditev Kmečki dan organiziramo vsako leto v drugem kraju KS Polšnik in na drugi kmetiji in z drugo vsebino. Prireditev je zelo odmevna v širši in daljni okolici, vsako leto pride vse več obiskovalcev. Ogledajo si lahko predstavitev starih šeg in običajev na podeželju. Tako se tu snidejo krajani iz občine Litija, krajani iz sosednje občine Šmartno pri Litiji, pohodniki in popotniki iz območja občin Ljubljana in Trebnjega ter vabljena sorodna društva (društva podeželskih žena in kmetic) od daleč in blizu (Litija, Vače Dole pri Litiji, Gabrovka, Moravče pri Domžalah), ki so delujoča v okviru Zveze kmetic Slovenije. Cilj, ki je dosežen že vrsto let, je prav ta, da so pri organizaciji prireditve aktivni vsi krajani oziroma ljudje, ki živijo na tem območju.

DPŽD Polšnik se povezuje ter udeležuje srečanj s sorodnimi organizacijami tako v okviru regije kot na medregijskem nivoju. Društva, ki sodijo pod svetovalni okvir Kmetijske svetovalne službe Litija (DPŽD Polšnik, DPŽ Gabrovka, DPŽD Dole pri Litiji, DŽD Vače, Društvo kmetic Litija, DPŽ Moravče pri Domžalah) se redno enkrat letno srečujemo ter preko KSS Litija skupno organiziramo strokovno predavanje. Redno se udeležujemo Vaškega dne, ki je osrednja slovesnosti pod okriljem DPŽD Vače in Poticiade, ki jo organizira DPŽ Gabrovka.

V okviru Zveze kmetic Slovenije pa enkrat letno potekajo srečanja vseh društev ljubljanske regije, ki se jih DPŽD Polšnik redno udeležuje. Na ta srečanja prihajajo tudi sorodna društva iz sosednjih regij ter celo iz sosednje Hrvaške. Udeležujemo se tudi prireditve »Dan kmetic«, ki ga 15. oktobra prav tako organizira Zveza kmetic Slovenije, kjer se snidemo članice društev iz celotne Slovenije.

Članice DPŽD Polšnik sodelujemo tudi na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij Ptuj, kjer smo bile tudi nagrajene: članica Marinka Bevc je prejela zlati znak kakovosti za orehove rogljičke (zlato priznanje trikrat zapored), srebrno priznanje pa sta za potico oz. piškote prejeli članici Ivanka Primc in Romana Repovž. 

DPŽD Polšnik zelo skrbi za lastno predstavitev, saj ne mine praznik ali prireditev brez našega sodelovanja, peke naših dobrot (materinski dan, razni pohodi, sejmi, decembrska praznovanja,…). 

Zelo dobro društvo sodeluje s Kmetijsko svetovalno službo, ki nam pri določenih aktivnostih pripravi tudi program (predavanja, strokovne ekskurzije, delavnice, srečanja društev, priprava in pomoč pri sestavi dokumentacije za različne razpise…).