Domov | O nas | Premik, društvo za razvoj ...

Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela

Poslanstvo

Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela je združenje študentk_ov socialnega dela in socialnih delavk_cev. Društvo deluje na območju Slovenije in Fakulteti za socialno delo.

Društvo smo ustanovili študentke_je socialnega dela, ki si želimo obogatiti naše znanje in kompetence v stroki socialnega dela. Društvo sodeluje s Fakulteto za socialno delo, lokalnimi centri za socialno delo, organizacijami socialnega varstva, sorodnimi društvi in strokovnjaki_njami iz stroke socialnega dela.

Namen društva je povezovanje študentk_ov socialnega dela in socialnih delavcev, organiziranje projektov v lokalnih skupnostih, izboljšanja položaja uporabnikov, ter dvig ugleda socialnega dela.

Dejavnost društva Premik je organiziranje projektov s socialno tematiko v lokalnih skupnostih. Poleg tega izvaja obštudijske dejavnosti, ki povečujejo kompetence študentov in študentk socialnega dela.


Cilji

• dvig ugleda socialnega dela;
• obveščanje širše javnosti o socialni problematiki;
• izmenjava izkušenj dela s področja socialnega dela in prispevek k medsebojnemu
strokovnemu razvoju;
• vključitev v izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev na regionalni ravni;
• študentkam_om socialnega dela omogočiti dopolnilno prostovoljno prakso dela
socialnega varstva v domačem okolju;
• poglobitev strokovnega znanja in pridobitev novih izkušenj s področja socialnega
varstva;
• razvoja aktivnosti, ki pripomore k preprečevanju socialne izključenosti;


Vizija

Z delom v lokalnih skupnostih in na fakulteti preizkušamo teoretično znanje in z vrednotami socialnega dela, skupaj z eksperti iz izkušenj, skupnostjo, soustvarjamo družbo enakih možnosti, družbene vključenosti in socialne pravičnosti.