Domov | Dejavnosti | Projekti društva:

Projekti društva:


Filmski in družabni večeri na Fakulteti za socialno delo

Namen filmskih večerov je organizacija družabnih dogodkov, kjer si ogledujemo filme z socialno tematiko in tematiko socialnega dela ali pa igramo družabne igre.

Predstavitev modulov za 1. in 2. letnike na Fakulteti za socialno delo


Izbira modula v tretjem letniku študija na fakulteti za socialno delo, je pomembna odločitev za vsako študentko in vsakega študenta, saj bo v zadnjih 3 semestrih poslušal predavanja in vaje na izbranem modulu. Zato je zelo pomembno, da poseduje čim več informacij, ki mu omogočijo izbrati pravi modul.

Predstavitev je organiziralna v dveh terminih. Vsak termin se predstavijo trije moduli. Predstavitev otvorijo profesorji in nosilci modulov, za njimi pa so nastopijo še študentje modulov, ki iz lastnih izkušenj predstavijo svoje videnje modula.


Projekt Super starš

V društvu Premik izvajamo projekt, s katerim zadovoljujemo potrebe mladih staršev oziroma družin, z organizacijo najrazličnejših brezplačnih prostočasnih aktivnosti v Ljubljani za mlade starše ob hkratnem varstvu njihovih otrok.