Domov | Dejavnosti | AKTIVNOSTI V DNEVNEM CENTRU

AKTIVNOSTI V DNEVNEM CENTRU

Osebam vključenim v Dnevni center omogočamo, da preživijo čas v Dnevnem centru aktivno in kakovostno. Omogočamo jim pridobivanje različnih spretnosti, znanj in veščin. Po svojih zmožnostih pomagajo pri gospodinjskih opravilih, skrbi za urejenost prostora in okolice ter zalivanju rož. Učijo se tudi skrbi zase in za drugega. 

Ker so vse osebe vključene v Dnevni center tudi gibalno ovirane, imamo na vsakih 14 dni vodeno fizioterapijo.  
Vsak teden prihaja prostovoljec, prof. matematike in fizike. 
V sodelovanju s CIRIUS Kamnik imamo vsak teden foto-terapijo s fotografom.


Pri oblikovanju programa se trudimo, da upoštevamo želje in predloge uporabnikov, v katerih spretnostih se želijo izobraziti ali izboljšati. 

Aktivnosti, ki smo jih izvedli in jih bomo v prihodnosti še izvajali: 
- fotografiranje, 
- oblikovanje koledarja, 
- akcija NVO gre v šolo, 
- sodelovanje z osnovnimi šolami v Kamniku,
- sodelovanje z Domom starejših občanov Kamnik, 
- sodelovanje z mladinskim centrom Kotlovnica, 
- sodelovanje z Zdravstvenim domom Kamnik in Centrom za krepitev zdravja,
- sodelovanje z Matično knjižnico Kamnik pri projektu Premična zbirka,
- sodelovanje z društvom Tačke Pomagačke,
- izleti po Sloveniji, 
- udeležba na raznih razstavah, prireditvah, 
- decembrska stojnica v Qlandiji Kamnik, 
- individualna fizioterapija, 
- udeležba na Evropskem tednu mobilnosti v Kamniku, 
- igranje družabnih in miselnih iger, 
- dnevna telovadba, 
- objavljanje o dogajanju v Dnevnem centru na naši FB strani,
- ustvarjalne in kreativne delavnice, 
- kuharske delavnice, 
- ponavljanje in nadgrajevanje znanj iz angleščine, matematike, zgodovine...
- zbiranje plastičnih zamaškov, 
- promocija programa, 
- obiskovanje in izposoja knjig v mestni knjižnici,
- udeležba na foto delavnici, 
- itd. 

Pri nas je možno tudi opravljanje obvezne šolske prakse gibalno oviranim osebam. S tem pridobijo znanje iz dela v praksi, spoznajo nove ljudi ter pridobivajo na svoji samozavesti.