Domov | O nas | O DRUŠTVU

O DRUŠTVU

Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami je ustanovljeno z namenom uresničevanja skupnih ciljev izvajanja in razvijanja celostnih potreb družin, staršev, skrbnikov in drugih, ki nudijo skrb osebam, otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Osnovni namen društva je s promocijami in izvajanjem različnih aktivnosti, vplivati na čim višji nivo kvalitete življenja vseh vključenih. Društvo je prostovoljno, humanitarno, samostojno, nepridobitno, nevladno združenje oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih ciljev in deluje v javnem interesu. V letu 2016 je bilo v društvo včlanjenih 33 članov. 

Ena od prednostnih ciljev Društva je bila ustanovitev Dnevnega centra za mlade gibalno ovirane, ki je odprl vrata 1.9.2016. 


VIZITKA:Dolgo ime društva: Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami 

Skrajšano ime društva: DSOSPP

Naslov in pošta: Novi trg 43, p.p. 60, 1240 Kamnik 

Zastopnik, predsednik društva: Andrejka Potočnik 

Podpredsednik društva: Silva Rakovič

Elektronski naslov: dsosppreprezentanca@gmail.com

Transakcijski račun: 02312 - 0256852517

Davčna številka: 12709678

Matična številka subjekta: 2205505000

Letna članarina: 10€

Število aktivnih članov: 33