Domov | O nas | O nas

O nas

Društvo kreativnh dejavnosti Enkraten teater smo ustanovili septembra 2004 z namenom razvijanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V letu 2013 pa smo dejavnosti razširili in se danes ukvarjamo z razvojem lokalne in širše skupnosti na področju umetnosti, kulture, športa, izobraževanja, mladih, turizma, varstvo okolja in podeželja. S ciljem spodbujanja ustvarjalnosti, ohranjanja kulturne dediščine, vzgoje in izobraževanja, razvoja dejavnosti na podeželju in aktivnega preživljanja prostega časa.

To uspešno uresničujemo z: 
 • organiziranjem in izvajanjem vzgoje, izobraževanja ter usposabljanja na področjih, ki so skladni z namenom društva za člane in druge zainteresirane,
 • umetniškim ustvarjanjem, poustvarjanjem in posredovanjem del vseh zvrsti,
 • organizacijo potopisnih predavanj, razstav, predvajanjem video produkcij, plesnih, gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev,
 • ohranjanjem kulturne dediščine s prenosom znanj med generacijami in izvajanjem delavnic s tega področja,
 • z izvajanjem kulturnih, športnih, izobraževalnih, turističnih in okoljevarstvenih programov, programov za razvoj podeželja, lokalne pridelave hrane in zdravega načina življenja,
 • organiziranjem prireditev, sejmov in razstav,
 • udeleževanjem in nastopanjem na sejmih in prireditvah,
 • organiziranjem okroglih miz o temah, ki so povezane z nameni in cilji društva,
 • osveščanjem in spodbujanjem za večjo kakovost življenja,
 • spodbujanjem aktivnega preživljanja prostega časa,
 • organizacijo športnih aktivnosti,
 • izdajanjem publikacij s področja delovanja društva in založništvo različnih materialov,
 • povezovanjem ljubiteljskih in poklicnih organizacij in posameznikov s področij skladnimi z namenom društva,
 • sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini,
 • dajanjem pobud lokalnim in državnim organom za oblikovanje politik in ukrepov na področju skladnimi z namenom društva,
 • drugimi aktivnosti, skladnimi z namenom društva in drugimi predpisi o društvih.

Gledališka skupina je pridobila na ugledu in naše predstave so postale tradicionalen dogodek, ki si ga je vsako leto le v Kresnicah ogledalo več kot 250 krajanov. Večina članov je prejšnja leta sodelovala v gledališki sekciji Kulturnega društva Kresnice. V sezoni 2003/2004 smo se z gledališko predstavo predstavili tudi izven občinskih meja. Leta 2004 smo se odločili ustanoviti svoje društvo, saj želimo na kulturna področja pristopiti z bolj svežimi idejami, ki bodo poživile kulturno dogajanje v občini. Tako smo v preteklih letih na gledaliških odrih uspešno predstavili komedije Črna komedija, Fant moje punce, Na kmetih in Štirje letni časi, prav tako pa je vse bolj priznano delo na področju improvizacijskih disciplin.

Poleg tega se uspešno razvija tudi plesna sekcija, ki se redno izobražuje na delavnicah JSKD in nastopa na pomembnejših dogodkih in prostorih (Cankarjev dom, SNG Drama).

Že leta 2005 smo sodobno-plesno dejavnost povezali z umetnostjo fotografije, ki pripravlja samostojne razstave fotografij in potopisna predavanja.