Domov | Dejavnosti | Dejavnosti

Dejavnosti

Naše društvo izvaja naslednje programe: Osebno medgeneracijsko družabništvo s starim človekom, Medgeneracijske skupine za kakovostno starost (10 skupin), Skupnostna skrb za ozaveščanje celotne krajevne javnosti (predavanja, predstavitve ob različnih priložnostih, ki so organizirane po krajevnih skupnostih, sodelujemo z medij…), Ohranjanje prostovoljske kondicije – intervizijska skupina(1x mesečno), Medgeneracijska srečanja in piknik (3x letno), Strokovna ekskurzija (vsaj 1x letno).