Domov | Dejavnosti | PRIREDITVE

PRIREDITVE

Vsako leto naredimo najmanj dve prireditvi za člane društva in sicer ob zaključku šolskega leta in pred novim letom.

Obe prireditvi nam s svojim programom popestrijo učenci podružnične šole Mlinše, za kar smo jim vedno hvaležni saj tako se pletejo medgeneracijske vezi. Učenci nam dajo veliko pozitivne energije in prisrčnosti, od nas pa se učijo.

       

Spodbujamo vse člane, da se udeležujejo prireditev tako v lokalnem okolja kot v občini in izven.