Domov | Dejavnosti | Dejavnosti

Dejavnosti

Društvo je bilo ustanovljeno predvsem zaradi druženja pri ukvarjanju s športom.
Z leti je raslo, pridobivalo članstvo z različnimi interesi, tako, da smo ustanovili sedem sekcij, ki delujejo v okviru društva.
Najaktivnejše sekcije so: Sekcija za zelišča, Sekcija za zdrav način življenja in Pohodnška sekcija.
Ker je med nami z vsakim dnem več simpatizerjev se bomo reorganizirali, ko bo to potrebno, ko bodo sedanje dejavnosti-sekcije, premalo dovzetne za nove želje in dejavnosti.