Domov | Aktualno | Šmarski tamburaši ...

Šmarski tamburaši ustanovili samostojno društvo

Od januarja 2010 v Šmartnem pri Litiji deluje novo društvo z imenom Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno. Tamburaši so v Šmartnem sicer delovali kot sekcija KUD FS Javorje od leta 1983, ko je ga. Ida Dolšek dala pobudo za ustanovitev tamburaške skupine z namenom spremljave njihovih plesalcev. V zadnjih letih je tamburaštvo v Šmartnem preraslo okvire sekcije, zato smo se odločili za preoblikovanje v samostojno društvo. Tudi v prihodnje bomo z veseljem nadaljevali tamburaško tradicijo v Šmartnem, zato upamo, da nas boste še naprej podpirali in radi prihajali na naše nastope.

Predsednica Minka Savšek in člani Kulturnega društva Tamburaški orkester Šmartno