Domov | Zgodilo se je | Kaj nam je najbolj ostalo ...

Kaj nam je najbolj ostalo v spominu med leti 1983 in 2021

Nastopi Tamburaškega orkestra Šmartno

LETO 1983
- ponovna ustanovitev tamburaške skupine po drugi sv. vojni
...
LETO 1993
- pod vodstvom Marjana Janežiča ml., je pomlajena zasedba nastopila na prireditvi »Veselo Martinovanje« v kulturnem domu v Šmartnem
- praznovanje 10-letnice delovanja novoustanovljene tamburaške skupine v Šmartnem
...
LETO 1994
- gostovanje na Madžarskem
- sodelovanje z najmlajšimi člani na Veselem toboganu v Šmartnem
...
LETO 1995
- vodenje skupine je prevzel g. Janko Slimšek, ki je za novoustanovljeni tamburaški orkester napisal precej skladb in priredb
- nastop s pevko Jožico Kališnik in citrarjem Miho Dovžanom
...
LETO 1996
- pozdrav novomašniku, domačinu Lojzetu Hostniku
- nastop na v Debelem Rtiču.
...
LETO 1997
- igranje na Jančah ob »Dnevu jagod«
- nastop v Litiji ob 40 – letnici gasilskega društva
- pozdrav profesorju Janku Slimšku ob odhodu v pokoj
...
LETO 1998
- nastop na prireditvi »Ta veseli pustni čas« v Šmartnem
- božični koncert v Dolah pri Litiji
- igranje na odprtju razstave ročnih del na Teološki fakulteti

LETO 1999
- spremljanje domače folklorne skupine na folklorni reviji v Jevnici
- sodelovanje na prireditvi ob 20-letnici obstoja FS Javorje

LETO 2000
- gostovanje v Franciji
- igranje na Jančah ob »Dnevu jagod«
- nastop z učiteljskim pevskim zborom OŠ Gradec

LETO 2001
- sodelovanje na prireditvi »Kresnik ob dušici« na turistični kmetiji Obolnar

LETO 2002
- vodenje tamburaškega orkestra je prevzela 14-letna Helena Vidic
- nastop ob 95-letnici ustanovitve šmarskega Prosvetnega društva
- nastop v okviru gledališkega abonmaja v Dvorani na Stavbah v Litiji
- nastop za Rdeči križ v Hotiču

LETO 2003
- nastop za 1. maj na Javorju
- sodelovanje na prireditvi »Zlata vrtnica« v Trbovljah
- sodelovanje na srečanju tamburašev v Završnici pod Stolom
- gostovanje v Franciji
- praznovanje 20-letnice delovanja našega orkestra v Šmartnem
- v Straži pri Novem mestu je nastala naša prva zgoščenka

LETO 2004
- sodelovanje na koncertu pevskega zbora Društva upokojencev Litija
- nastop na škofijski gimnaziji v Ljubljani
- nastop z domačo folklorno skupino na Bogenšperku
...
LETO 2005
- na dveh tekmovanjih kot nagradi pridobljeni dve tamburici
- nastop ob dnevu državnosti v Šmartnem
- izvedba letnega koncerta v domačem kulturnem domu
- zabavno druženje in igranje na vožnji po Ljubljanici
...
LETO 2006
- sodelovanje na Slofolku v Šmartnem
- gostovanja v Bijelom polju v Črni gori, v Buševcu na Hrvaškem in v Vilni v Litvi
- nastop na gradu Tuštanj
...
LETO 2007
- gostovanje v italijanskem mestu Telgate
- sodelovanje na prireditvi ob Dnevu zemlje na Bogenšperku
- soorganizacija tamburaške regijske revije v Šmartnem
- igranje na zaključni prireditvi »Popotovanje od Litije do Čateža« na Razhodnji
- nastopi v Mercatorjevih centrih
- sodelovanje na dobrodelnem koncertu v domačem kraju
- sodelovanje na prireditvi v počastitev praznovanja 135 let čitalništva v Šmartnem

LETO 2008
- nastopi v domu starejših v Tisju
- sodelovanje na prireditvah FS Javorje v Šmartnem
- igranje na porokah na gradu Bogenšperk
- nastop na maturantski paradi v Litiji
- sodelovanje na praznovanju gasilskega društva v Jablanici
- igranje na državnem tekmovanju v striženju ovc v Šmartnem
- nastop na območni reviji dekanijskih pevskih zborov v Litiji
- sodelovanje na dobrodelnem koncertu v Šmartnem in v Litiji
- nastopi za otroke v vrtcih
- igranje na koncertu ob 120-letnici litijske Lipe v Litiji
- nastop na Trebanjskem košu
- samostojni koncert na ljubljanskem gradu
- igranje na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni,
- sodelovanje na Mihaelovem sejmu v Mengšu
- ponovitvi dalmatinskega večera v Štanjelu in v Litiji
- gostovanje v Banja Luki v Bosni
- igranje koroškim Slovencem v Globasnici v Avstriji
- soorganizacija državne tamburaške revije v Šmartnem
- sodelovanje pri organizaciji mednarodnega festivala Slofolk v Šmartnem
...
LETO 2009
- predstavitev na turističnem sejmu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Litiji
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Radovljici
- celovečerni koncert orkestra v Kulturnem domu Šmartno
- prvi nastop skupine tamburaškega podmladka Trzalica na prireditvi v Šmartnem ob Kulturnem prazniku
- izvedeno izobraževanje za člane orkestra
- spremljanje otroške folklorne skupine na tekmovanju v Kočevju (Trzalica)
- nastop in predstavitev na TV SLO 1 v oddaji Dobro jutro Slovenija
- sodelovanje na proslavi ob dnevu državnosti na Gori Sv. Miklavž v Tuhinjski dolini
- sodelovanje na medobmočni reviji v Fari
- sodelovanje na državni reviji v Semiču - pridobljeno zlato priznanje s pohvalo
- nastop na Večeru slovenske pesmi v Gabrovki
- igranje pri porokah na gradu Bogenšperk
- igranje na praznovanju dveh zlatih porok Savšek, Šmartno
- igranje na praznovanju 100-letnice stanovalke Doma Tisje
- izveden celovečerni koncert v Radovljici
- igranje na mednarodnem srečanju "Prangerjada" v Predgradu
- nastop na prireditvi v sklopu projekta "Slovo poletju" v Litiji
- nastop na sejmu ribištva, čebelarstva in lovcev v Senožetih
- celovečerni koncert na Ljubljanskem gradu
- izvedena prireditev: "Zapoj, Zapleši, Zaigraj" v dvorani Pungrt v Šmartnem in zaključek projekta v okviru
LAS Srce Slovenije
- gostovanje v Kutni hori na Češkem
- sodelovanje na 1. vseslovenskem srečanju vodij skupin za samopomoč
- sodelovanje mladinske sekcije na tekmovanju v Starčevu, Srbija
- "LATINO MARTINI 1" koncert latino, rock in zabavne glasbe v Litiji
- nastop na razstavi vezenja v Šmartnem
- igranje na praznovanju 50-letnice pri Krznarju
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Šmartnem
...
LETO 2010
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Litiji
- sodelovanje na otvoritvi razstave v Muzeju premoderne umetnosti v Hotiču
- sodelovanje na praznovanju 120-letnice šmarskega pevskega zbora Zvon
- spremljanje predstavitve nove knjige Jožeta Sevljaka
- letni celovečerni koncert orkestra v Šmartnem
- sodelovanje na državni tamburaški reviji v Ljubljani - ponovno osvojeno zlato priznanje s pohvalo
- nastop v arboretumu Volčji potok
- sodelovanje na dobrodelnem koncertu Glasbene šole Litija - Šmartno
- prikaz tamburaških instrumentov otrokom v vrtcu
- igranje na praznovanjih 60-letnic naše tamburašice Marjance Vidic in sokrajana g. Omahna
- nastop na prireditvi v sklopu festivala Slovo poletju v Litiji
- pozdrav misici Mariki Savšek ob prihodu iz Las Vegasa na Brniku
- spremljanje mešanega pevskega zbora Zvon iz Šmartna in učiteljskega pevskega zbora Tyl iz Češke
- sodelovanje na 5. mednarodnem tamburaškem festivalu v Buševcu, Hrvaška
- koncert "Latino-Martini 2" v Šmartnem
- tamburaški seminar za vse člane orkestra na Prežganju
- igranje na novoletnem srečanju učiteljev iz OŠ Ferda Vesela
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Šmartnem

LETO 2011
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi v Litiji
- letni celovečerni koncert klasične glasbe v Šmartnem
- regijska tamburaška revija na Ptuju
- nastop mladinske skupine na španskem večeru v Gimnaziji Litija
- sodelovanje na praznovanju materinskega dne na Savi pri Litiji
- sodelovanje na državni tamburaški reviji v Laškem - ponovno osvojeno zlato priznanje s pohvalo
- nastop za društvo diabetikov v Šmartnem
- presenečenje za mariko Savšek na snemanju resničnostnega šova Riba na oko v Mali Kostrevnici
- sodelovanje na praznovanju 15-letnice društva Slovenija Rusija v Ljubljani
- sodelovanje na praznovanju 30-letnice MePZ Klinični center v Ljubljani
- večerni nastop med tamburaši na Slovaškem
- promenadni nastop v mestu Šurany na Slovaškem
- zaključek tamburaške sezone v gostišču Maček v Šmartnem
- nastop mladinske skupine v okviru poletnega programa v gostišču Sedevčič v Šmartnem
- igranje na poletni prireditvi na Motniku
- nastop na festivalu Slovo poletju v Litiji
- nastop in sodelovanje osmih članov orkestra na mednarodnem seminarju v Celovcu
- praznovanje 80-letnice stare mame naše tamburašice
- nastop mladinske skupine na Zarjavelih trobentah v Litiji
- večerni koncert v Kutni Hori na Češkem
- promenadni nastop v Kutni Hori na Češkem
- dobrodelni koncert v Mariboru
- koncert "Latino Martini 3" v Šmartnem pri Litiji
- dobrodelni koncert na Rakovniku v Ljubljani
- nastop na srečanju lovske družine Šmartno z lovci iz Banata
- sodelovanje pri božični maši v Šmartnem
...
LETO 2012
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi v Litiji
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi na Prežganju
- nastop na prireditvi Ministrstva za obrambo v Šmartnem
- letni celovečerni koncert filmske glasbe v Šmartnem
- igranje na porokah na Bogenšperku
- državno srečanje tamburašev v Semiču - že petič pridobljeno zlato priznanje
- nastop za vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno
- sodelovanju na koncertu FS COF v Cankarjevem domu v Ljubljani
- pozdrav zakonskim jubilantom, Šmartno
- nastop začetniške skupine Trzalica v OŠ Šmartno
- igranje na slavnostni večerji na mednarodni znanstveni konferenci v Celju
- nastop na vpisu v Zlato knjigo učencev OŠ Šmartno na Bogenšperku
- igranje na 70-letnici Nežinega starega očeta, Pustov mlin
- gostovanje mladinske skupine s FS Javorje na mednarodnem folklornem festivalu v Šabcu, Srbija
- igranje na praznovanju 50-letnice tamburašice Marinke v Temenici
- nastop na festivalu Slovo poletju, Litija
- nastop na praznovanju praznika krajevne skupnosti Sava
- tekmovanje mladinske skupine na mednarodnem tekmovanju v Novem Sadu, Srbija
- nastop s folklorno skupino Javorje v Kobilju, Prekmurje
- igranje na praznovanju 50-letnice Andreja Poglajna,Litija
- nastop na predstavitvi šmarskih vezilij v Šmartnem
- nastop z Alfijem Nipičem in ansamblom Saša Avsenika v Šmartnem
- nastop na prireditvi ob 30-letnici Futsal Cluba Litija
- igranje na praznovanju 70-letnice g. Jožeta Sevljaka, litija
- nastop na 140-obletnici ustanovitve Narodne čitalnice v Šmartnem
- koncert Latino Martini 4 v Šmartnem
- igranje na prednovoletnem druženju starejših, Breg pri Liitji
- nastop mladinske skupine na prvem koncertu domoljubne pesmi v Kočevju
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Šmartnem
...
LETO 2013
- predstavitev božičnih pesmi na Prežganju
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi v Litiji
- nastop v Domu starejših v Tisju
- nastop v Domu starejših v Mengšu
- nastop na občnem zboru šmarskih upokojencev
- koncert ob praznovanje 30.letnice tamburaškega ustvarjanja v Šmartnem
- sodelovanje na dobrodelnem koncertu v Šmartnem
- pozdrav mladoporočencev Nataše in Stančija, Šmartno
- nastop mladinske skupine na Jurjevanju v Črnomlju
- pozdrav novomašnika Martina Goloba, Šmartno
- nastop na 12. mednarodnem tamburaškem festivalu v Šentjanžu v Avstriji
- nastop za udeleženke Šole zdravja, Šmartno
- igranje na praznovanju 50-letnice Brigite Lavrin, Zasavska sv. gora
- sodelovanje na  koncertu ob  zaključku tamburaškega seminarja, Koper
- nastop na festivalu Slovo peletje v Litiji
- igranje na praznovanju 50.letnice Nejke Bratun, Šmartno
- sodelovanje na odprtju likovne razstave Igorja Fortune, Bogenšperk
- slavnostni koncert ob podpisu sodelovanja z orkestrom Limene glazbe "Sv. Martin" Breznički Hum v Šmartnem
- igranje na praznovanju 40-letnice Andreje Štuhec v Veliki Štangi
- nastop na predstavitvi šmarskih vezilij v Šmartnem
- igranje za otroke v litijskem vrtcu
- koncert Latino Martini 5 v Šmartnem
- nastop mladinske skupine na drugem koncertu domoljubne pesmi v Grosupljem
- igranje na prireditvi ob praznovanju 50-letnice OŠ Šmartno pi Litiji
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Šmartnem
...
LETO 2014
- predstavitev božični pesmi v cerkvi, Litija
- igranje na praznovanju 80-letnice Marjana in 20 letnice Tajde Keše, Hotič
- igranje v vrtcu na Graški Dobravi, Litija
- igranje za otroke v vrtcu v Litiji
- državna tamburaška revija, Bohinjska Bistrica
- igranje na otvoritvi razstave Bogdana Borčića, grad Bogenšperk
- sodelovanje v TV oddaji Dober dan Slovenija
- predstavitev tamburaštva osnovnošolcem, OŠ Šmartno
- igranje na zaključni prireditvi vrtca, Litija
- sodelovanje na festivalu Slovo poletju v Litiji
- igranje na praznovanju 30-obletniceTurističnega društva Šmarje Sap
- koncert na proslavi dneva državnosti, Bogenšperk
- sodelovanje na dalmatinskem večeru v Litiji
- nastop na dobrodelnem koncertu za šmarsko gasilsko društvo
- interni Tamburaški seminar v Radovljici
- snemanje CD-ja v Šmarju-Sap
- nastop ob praznovanju 10 obletnice delovanja šmarskih vezilij
- letni koncert Latino Martini 6 v Športni dvorani Pungrt
- igranje božičnih pesmi v cerkvi v Šmartnem
...
LETO 2015
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi v Litiji
- nastop na literarnem večeru z Igorjem Pirkovičem v knjižnici Šmartno
- igranje na 50-letnici tamburašice Marine, Hotič
- regijsko srečanje tamburašev (Primorske, Osrednje Slovenije, Gorenjske), Šmartno
- dobrodelni koncert za družino, Šmartno
- letni koncert orkestra, Šmartno
- nastop na praznovanju 35- let KUD Folklorna skupina Javorje, KD Šmartno
- nastop za varovance doma Tisje, Šmartno
- sodelovanje na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin, Šmartno
- državno srečanje tamburašev, Laško
- dan ljubezni, Šmartno
- koncert na poroki naše tamburašice Marike Savšek
- sodelovanje na velikem koncertu Rečiških pobov, Rečica ob Savinji
- igranje na dogodku "družina poje", Šmartno
- sodelovanje na občinski proslavi ob dnevu državnosti, Šmartno
- igranje na dogodku "dan sivke", Javorje
- igranje na praznovanju naše tamburašice Marjance, Šmartno
- pridobljena zgoščenka KVA JE TO?, (september 2015)
- igranje na hrvaški državni tamburaški reviji, Dugo selo, Hrvaška
- predstavitev nove zgoščenke KVA JE TO?, Litija
- sodelovanje na dogodku "noč čarovnic", Bogenšperk
- nastop na razstavi šmarskih vezilij, Šmartno
- koncert Latino Martini 7, Šmartno
- predstavitev tamburice v vrtcu, Šmartno
- igranje na prednovoletnem druženju zaposlenih na OŠ Gradec, Litija
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi, Šmartno
...
LETO 2016
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi, Litija
 -sodelovanje na proslavi ob kulturnem prazniku, Šmartno
- nastop na praznovanju 30-letnice naše tamburašice Katarine
- interni tamburaški seminar, Prežganje
- nastop v Dolskem
- sodelovanje na državnem srečanju tamburašewv, Lendava
- letni koncert, Šmartno
- igranje za "dan ljubezni", Šmartno
- nastop za varovance doma ŠMELC, Litija
- predstavitev Trzalice, Šmartno
- igranje na proslavi dneva državnosti, Šmartno
- gostovanje orkestra v Kumanovem, Makedonija
- pozdrav županu Rajku Meserku na poroki, Šmartno
- igranje na poroki ga. Krpić, Repanjškova galerija, Radomlje
- predstzavitev delovanja našega društva v OŠ, Litija
 -predstavitev delovanja tamburaštva, Šmartno
- igranje na poroki Darka Vidica in Mojce Jakob, Žalec
- nastop Trzalice in seniorjev v domu Tisje, Šmartno
- podoknica tamburašici Vesni Burja, Šmartno
- koncert Latino Martini 8, Šmartno
 -ponovitev koncerta LM8, Žalec
- predstavitev tamburaških instrumentov v vrtcu, Litija
- pozdrav Goranu Janusu na teniškem turnirju na AS Litija
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi, Šmartno
- nastop na praznovanju 130-let Predilnice, Litija
- sodelovanje na koncertu Pihalnega orkestra, Litija
...
LETO 2017
- igranje na praznovanju 30-letnice našega tamburaša Mihe
- sodelovanje na praznovanju 40-letnice vrtca, Šmartno
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi, Šmartno
- nastop na prireditvi Po poteh šmarskih glasbenmih ustvarjalcev
- igranje v počastitev dneva žena, Hrastnik
- nastop na regijski reviji, Ajdovščina
- letni koncert, Šmartno
- udeležba na državni tamburaški reviji, Žalec
- igranje na praznovanju rojstnega dne naše tamburašice Marike, Šmartno
- nastop na glasbeni prireditvi Gimnazije Litija
- nastop na dobrodelnem koncertu v Dobju
- sodelovanje na festivalu Družina poje, Šmartno
- udeležba na Mednarodnem tamburaškem festivalu v Novem Sadu
- sodelovanje na prireditvi Slovo poletju, Litija
- igranje na poroki našega tamburaša Andreja, Veniše
- igranje na praznovanju rojstnega dne Helene Vidic
- koncert Latino Martini 9, Šmartno
- nastop na prireditvi v Veliki Loki
- predstavitev božičnih pesmi v cerkvi, Šmartno
...
LETO 2018
-zlato priznanje na 38. festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije v Mokronogu (94,33 točk)
-tamburaške počitnice na Kolpi
-nastop s Prifarskimi muzikanti v športni dvorani Pungrt
-nastop v domu Tisje
-izlet v Bruselj
-igranje na Razhodnji v Čatežu z MePZ Kres
-nastop na občinskem prazniku Šmartno pri Litiji
-Latino Martini 10
-nastop v Zidanem mostu z MePZ Spev
-božični koncert v cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Litiji ter sv. Nikolaja v Litiji
...
LETO 2019
-letni koncert z gosti MePZ Kres
-39. festival tamburašev in mandolinistov Slovenije, Ajdovščina (regijsko srečanje)
-koncert na Primskovem v sodelovanju s pevsko skupino Gartrože
-zlata plaketa in priznanje za vzorno sestavo programa z obrazložitvijo na 39. festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije, Ptuj (državno srečanje)
-promenadni koncert na Staretovem trgu pred cerkvijo sv. Martina
-odprtje Staretovega trga in spomenika Davorinu Hostniku
-sodelovanje na 40-obletnici FS Javorje
-snemanje s skupino Rok Lunaček in Rokovnjači
-igranje na 11. razstavi šmarskih vezilj
-Latino Martini 11
-igranje v vrtcu Ciciban Šmartno pri Litiji
-igranje na božično-novoletnem koncertu PGD Čeče - Trbovlje
-božični nastop pri jutranji maši v cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Litiji
...
LETO 2020
-božični nastop pri jutranji maši v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji
-božični nastop v domu Tisje, Črni potok
-odpoved koncertov, srečanj, prireditev zaradi korona virusa
-igranje za 70.let Marjanci Vidic
-glasbena voščilnica Feliz navidad (december)
...
LETO 2021
-snemanje predstavitvenega videa
-igranje v vrtcu Litija-Medvedek
-udeležba na tamburaškem seminarju v Brežicah
-javna vaja pred OŠ Šmartno
-tamburaški vikend seminar v mesecu avgustu (priprave na tekmovanje)
-igranje na Bogenšperku za vrtec Litija
-40. festival tamburašev in mandolinistov Slovenije v Šmartnem pri Litiji (zlata plaketa s pohvalo za doseženih 95,33 točk in posebno priznanje za izbor programa)
-studijsko snemanje Latino Martini 12 z moško vokalno skupino Lipa, Žigom Rapplom in Darkom Vidicem,
-božični nastop pri maši v cerkvi sv. Martina Šmartno pri Litiji
...
LETO 2022
-intenzivni vikend v Radovljici (18. - 21. februar)
-Pomladni obiski in koncerti iz naših krajev (igranje na radiu Prvi)
-regijsko srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije v Majšperku - Zaigraj, tamburica
-gostovanje z orkestrom Akord Celje v Slavonskem brodu (maj)
-Promenadni koncert (junij)
-prejeli jubilejno občinsko priznanje za deset let delovanja samostojnega društva (junij)
-igranje na 3. festivalu medgeneracijskega povezovanja v Litiji (september)
-Razhodnja na Čatežu (12. november)
-Latino Martini 13 (19. november
-božični koncert v Radovljici (18. december)
-igranje božičnih pri maši v cerkvi sv. Martina (26. december)

...