Domov | Dejavnosti | Dejavnosti združenja obsegajo

Dejavnosti združenja obsegajo

 • strokovno, znanstveno in raziskovalno delo za ugotavljanje potreb, dvig znanj, ustvarjalnosti in boljše sodelovanje managerk in managerjev;
 • organiziranje in izvajanje svetovalnih dejavnosti, usposabljanj in pomoči za managerke in managerje;
 • projekte in programe za ocenjevanje uspešnosti, izdelavo sistemov nagrajevanja ter zagotavljanja javnosti dela managerk in managerjev;
 • strokovna podpora managerkam in managerjem za sodelovanje v postopkih oblikovanja politik ter predstavljanje interesov članov na način kot je določen s splošnimi pravili združenja;
 • sodelovanje v socialnem dialogu;
 • strokovno in znanstveno sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju upravljanja nevladnih organizacij ter socialnih podjetij v Evropski uniji ter mednarodnem prostoru;
 • vključevanje v postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj nevladnega sektorja;
 • organizacija srečanj in dogodkov povezanih z nameni in cilji združenja;
 • izvedba družabnih dogodkov za druženje managerk in managerjev;
 • izdaja tiskanega in e-gradiva ter publikacij za pomoč menedžerjem pri upravljanju nevladnih organizacij;
 • podeljevanje priznanj managerkam in managerjem nevladnih organizacij ter socialnih podjetij;
 • skrb za medsebojno informiranje članov;
 • informiranje splošnih javnosti o delovanju managerk in managerjev v nevladnih organizacijah ter socialnih podjetij;
 • skrb za sodelovanje članov pri programih in projektih, usposabljanjih in izvajanju pomembnih razvojnih projektov za nevladni sektor ter socialna podjetja;
 • nudenje strokovne pomoči na področju upravljanja nevladnih organizacij ter socialnih podjetij.