Domov | O nas | O nas

O nas

Slovensko združenje managerk in managerjev organizira in izvaja svetovalne dejavnosti, usposabljanja, izobraževanja in drugo pomoč za managerke in managerje NVO ter socialnih podjetij.

VIZIJA in POSLANSTVO

  • povezati managerke in managerje slovenskih nevladnih organizacij ter socialnih podjetij;
  • zagotavljati usposabljanja, svetovanja in pomoč managerkam in managerjem nevladnih organizacij ter socialnih podjetij;
  • kreirati ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost managerk in managerjev;
  • zagotoviti izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanj;
  • tvorno sodelovati z drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami managerk in managerjev v nevladnih organizacijah ter socialnih podjetjih;