NVO - Mreža NVO :: Delovanje mreže

Delovanje mreže

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Mrežo smo vzpostavili  v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije z namenom povezovanja nevladnih organizacij v regiji in s ciljem, da postane nevladni sektor v regiji enakovreden partner pri razvoju.

Regionalna mreža je neformalna, odprta mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Mreža zastopa interese nevladnih organizacij v regiji v komunikaciji z drugimi subjekti na nivoju regije. Deluje po načelih participativne demokracije. Participativna demokracija omogoča vsem, da sodelujejo v procesu odločanja. Javnost sodeluje na podlagi interesa oziroma zanimanja. Posamezniki z odločitvijo, da ne bodo sodelovali v procesu, odločitev prepuščajo ostalim zainteresiranim in jih hkrati izrazijo zaupanje, da bodo sprejeli pravilna stališča (se torej vnaprej strinjajo s sprejetimi stališči). Člani regionalne mreže lahko predlagajo in volijo predstavnike nevladnih organizacij v razvojni svet regije.

Upravljavec Mreže NVO osrednje Slovenije je Stičišče NVO osrednje Slovenije, ki ga izvaja Društvo Geoss, Ponoviška 12, 1270 Litija in mreži nudi administrativno-tehnično podporo.

POSLOVNIK MREŽE
 

NAMEN

 • oblikovanje skupnih stališč NVO o aktualnih vprašanjih NVO sektorja,
 • izboljšanje obstoječega delovanja in položaja nevladnih organizacij,
 • promocija nevladnih organizacij,
 • izmenjava dobrih praks med nevladnimi organizacijami,
 • spodbujanje in podpora procesu oblikovanja nevladnih struktur za civilni dialog na regionalni, lokalni in nacionalni ravni,
 • spodbujanje in podpora vključevanju nevladnih organizacij v procese oblikovanja politik.

CILJI

 • oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja na regionalni ravni,
 • zagotovitev ažurnega in kakovostnega pretoka informacij,
 • zagotovitev tvornega sodelovanja med nevladnimi organizacijami na regionalni ravni,
 • razvoj civilnega dialoga na regionalni ravni,
 • posvetovalni organ predstavnikom nevladnih organizacij, ki so v razvojnem svetu regije,
 • mreženje in povezovanje z nevladnimi organizacijami iz tujine.

PROGRAM DELA MREŽE ZA LETO 2013

 • podpisi sporazumov med občinami in NVO
 • srečanje članov mreže
 • predlaganje pobud za izboljšanje položanja NVO na lokani ravni
 • obravnava pobud članov mreže
 • sodelovanje z drugimi mrežami
 • podpora predstavnikom NVO v RS LUR
Predsedujoča kolegiju Mreže NVO osrednje Slovenije za leto 2013 je Jelka Lorenčič Kožman, Balinarsko športno društvo Logatec.  
 

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.