Domov | Dejavnosti | Projekt ECRC - Evropski ...

Projekt ECRC - Evropski informacijski center za civilno družbo


                                      
Evropski informacijski center za civilno družbo (European civil resource center)

Trajanje projekta: 01.01.2013 - 22.12.2013

Partnerji: 
European Federation of Mentoring for Girls and Women, Avstria 
IDA Network, Bolgaria 
Biedrība „Solis Tuvāk”, Latvia 
Društvo za razvoj podeželja LAZ, Slovenija 
Butterfly dreamer, Romunija 
ALDA, Italija 
Hellenic regional development center, Grčija

Namen:
Namen projekta je spodbujati razvoj stimulativnega okolja za povečanje udeležbe državljanov na nacionalni in Evropski ravni z izboljšanjem delovanja civilnih organizacij in vzpostavitvijo učinkovite civilne družbene infrastrukture. Specifičen cilj projekta je vzpostaviti Civilne informacijske centre, ki se bodo postopoma razvili v skupen Evropski civilni center. Centri bodo imeli karakteristike civilnega informacijskega centra za evropske zadeve s čimer bodo pripomogli k procesu usposabljanja civilnega sektorja, da bo lahko le-ta učinkovito sodeloval pri procesu oblikovanja evropske politike.

Cilji:
- motivacija in podpora nevladnim organizacijam in lokalnim organom, kar se tiče načrtovanja in strateškega vodenja projektnega cikla programa "Evropa za državljane";
- podpirati razvoj  informacijskih centrov z evropsko naravnanim profilom v 7 državah EU v smislu virov, izkušenj in znanja ter z namenom vzpostavitve sinergije med njimi;
- vzpostavitev in razvoj zmogljivosti (znanja in spretnosti) državljanov, da bodo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju politik;
- razvoj dolgoročnih partnerstev med različnimi interesnimi skupinami (nevladnimi organizacijami, lokalnimi organi, raziskovalnimi centri) ter krepitev njihovega znanja o njihovem pomenu kot aktivnih civilnih spodbujevalcev programa;- spodbujanje medkulturnega dialoga in evropskih vrednot, kot so demokracija, aktivna civilna družba, državljanstvo, z uporabo interaktivnih inovativnih metod za večjo prepoznavnost programa.

Ukrepi:
Predvidenih je 7 korakov, ki bodo imeli vpliv na lokalni in evropski ravni. Po fazi grajenja partnerstev sledijo naslednji procesi :
1. Usposabljanje spodbujevalcev programa med državljani;
2. Ustanovitev 7-ih nacionalnih centrov, enega Evropskega centra za državljane ter mreže;
3. Lokalne delavnice v okviru programa EZD;
4. Mednarodno srečanje za državljanske centre;
5. Dnevi odprtih vrat na lokalni ravni;
6. Faza izvedbe; 
7. Vrednotenje in spremljanje projekta.

Projekt se financira iz programa:
Evropa za državljane
Akcija 1 - Aktivno evropsko državljanstvo
Ukrep 2 – Državljanski projekti in podporni ukrepi

Povzetek aktivnosti:

Prvi sestanek partnerjev v Sofiji

Drugi sestanek partnerjev v Bolgariju - usposabljanje:

Predavanje
o možnostih financiranja projektov iz programa Evropa za državljane

Delavnica in ogled dobrih praks
- "Do aktivnega državljanstva z oblikovanjem pobud"

Delavnica Zasnova projektov za uspešno prijavljanje na razpise - prijavnica


Dan odprtih vrat
- na festivalu nevladnih organizacij v Ljubljani: 26. septembra 2013 na Prešernovem trgu;
Zaključni sestanek
- mednarodno srečanje centrov v Bolgariji - 15. do 29. oktobra, Bansko