Domov | Dejavnosti | Projekt VODA MENE BRIGA

Projekt VODA MENE BRIGA

Namen projekta Voda mene briga je ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja vodnih virov. Glavne aktivnosti so se izvajale na območju Jablaniške doline, ki leži v občini Litija in Šmartno pri Litiji.

V okviru projekta smo identificirali in zbrali podatki o vseh vaških vodnjakih na območju Jablaniške doline ter vzeli vzorce različnih vodnih virov za analizo. Izsledki analize in predlog ukrepov za izboljšanje stanja smo lokalnemu prebivalstvu predstavljeni na delavnicah. Predvsem smo s pomočjo izobraževanj, promocijskega gradiva in objav v medijih poskušali čim bolj ozaveščati prebivalstvo o pomenu pravilnega ravnanja z vodnimi viri in ukrepih za ohranjanje pitne vode.

K sodelovanju smo povabili strokovnjakinjo za ekoremediacije prof. dr. Ano Vovk Korže, redno profesorico na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Pri projektu so bili, poleg lokalnih prebivalcev, aktivno vključeni tudi dijaki gimnazije Litija, s katerimi smo na področju Jablaniškega potoka in Save izvedli raziskave na temo onesnaženosti vode in ogreženosti živalskih vrst, ki prebivajo v tem okolju.

Pripravljena je vodna učna pot, ki služi ozaveščanju prebivalcev o pomenu ohranjanja naravne in zdrave pitne vode.


Projekt je sofinancirala: Ameriška ambasada v SlovenijiLeto izvajanja projekta: 2011

Več o projektu: www.jablaniskadolina.si/vodamenebriga/sl