Domov | Dejavnosti | Projekti društva:

Projekti društva:

Projekt Premakni se!
Projekt Premakni se!. je prvi večji projekt društva Premik. Projekt smo zagnali v septembru 2013.

V Medvodah smo vzpostavili mrežo prostovoljcev za druženje in pomoč na domu s tistim starejšim, ki si želijo družbe. Prostovoljke in prostovoljci vseh starosti, s starejšimi preživljajo skupen čas, gredo z njimi v knjižnico, v trgovino, k zdravniku,… S projektom želimo spodbujati solidarnost, družbeno vključenost, povezovanje lokalne skupnosti, spodbujati medgeneracijsko solidarnost in obveščati javnost o težavah s katerimi se srečujejo starejši.

Delavnice o človekovih pravicah na Fakulteti za socialno delo

Članica društva, Katja Sešek, kot nacionalna trenerka človekovih pravic Sveta Evrope po programu Kompas izvaja delavnice o človekovih pravicah med študentkami in študenti 2. letnikov FSD. Kot prvo delavnico izvaja delavnico z naslovom "Kakšno je tvoje stališče". Na začetku delavnice, predstavi razvoj, pomen in delitev človekovih pravic, nato pa skozi vajo s skupino diskutira o različnih pravicah, pomenu in stališčih. Zaključni del vaje je namenjen evlavaciji, kjer se dotakne tudi povezave socialnega dela s človekovimi pravicami.

Filmski večeri na Fakulteti za socialno delo
Namen filmskih večerov je organizacija družabnih dogodkov, kjer si ogledujemo filme z socialno tematiko in tematiko socialnega dela.

Predstavitev modulov za 1. in 2. letnike na Fakulteti za socialno delo

Izbira modula v tretjem letniku študija na fakulteti za socialno delo, je pomembna odločitev za vsako študentko in vsakega študenta, saj bo v naslednjih 3 semestrih poslušal predavanja in vaje na izbranem modulu. Zato je zelo pomembno, da poseduje čim več informacij, ki mu omogočijo izbrati pravi modul.

Predstavitev je organiziralna v dveh terminih. Vsak termin se predstavijo trije moduli. Predstavitev otvorijo profesorji in nosilci modulov, za njimi pa so nastopijo še študentje modulov, ki iz lastnih izkušenj predstavijo svoje videnje modula. Letos bomo več pozornosti namenili tudi izrednim študentom. Lani na njih nismo bili dovolj pozorni in to si želimo letos spremeniti. Predstavitev modulov bo na sporedu v pomladnih mesecih.

Družabni dogodek na Centru starejših Medvode
14.3.2012 smo na Centru za starejše Medvode organizirali prvi projekt društva. Za stanovalce doma smo pripravili tri ure dolg družabni dogodek, ki je bil sestavljen iz dveh delov. V kapeli doma se je odvil kratek kulturni program. Najprej je, ob spremljavi kitare, svoj pevski talent pokazala naša članica Urška. Njenemu nastopu pa je sledil še nastop Strejše otroške folklorne skupine KUD Otona Zupančiča Sora.
Kulturnemu delu je sledilo druženje v knjižnici. Z stanovalci smo klepetali, se pogovarjali o bolj in manj pomembnih temah, ter se zabavali ob igranju družabnih iger, kot so Človek ne jezi se in Domine.