Domov | O nas | Premik, društvo za razvoj ...

Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela

Poslanstvo

Premik, društvo za razvoj in krepitev socialnega dela je novoustanovljeno združenje študentov socialnega dela in socialnih delavcev z območja Gorenjske in Domžal. Društvo deluje na območju Slovenije, vendar je usmerjeno na delo na Gorenjskem, območju Domžal, ter na Fakulteti za socialno delo.

Društvo smo ustanovili študentje socialnega dela, ki si želimo obogatiti naša znanja in kompetence v stroki socialnega dela. Društvo sodeluje s Fakulteto za socialno delo, lokalnimi centri za socialno delo, organizacijami socialnega varstva, sorodnimi društvi in strokovnjaki iz stroke socialnega dela.

Namen društva je povezovanje študentov socialnega dela in socialnih delavcev, organiziranje projektov v lokalnih skupnostih, izboljšanja položaja uporabnikov, ter dvig ugleda socialnega dela.

Dejavnost društva Premik je organiziranje projektov s socialno tematiko v lokalnih skupnostih. Poleg tega izvaja obštudijske dejavnosti, ki povečujejo kompetence študentov in študentk socialnega dela.


Cilji

• dvig ugleda socialnega dela;
• obveščanje širše javnosti o socialni problematiki;
• izmenjava izkušenj dela s področja socialnega dela in prispevek k medsebojnemu
strokovnemu razvoju;
• vključitev v izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev na regionalni ravni;
• študentom socialnega dela omogočiti dopolnilno prostovoljno prakso dela
socialnega varstva v domačem okolju;
• preprečiti beg možganov iz vrst socialnega dela Gorenjske in Domžalske regije,
• poglobitev strokovnega znanja in pridobitev novih izkušenj s področja socialnega
varstva;
• razvoja aktivnosti, ki pripomore k preprečevanju socialne izključenosti;


Vizija

Z delom v lokalnih skupnostih in na fakulteti preizkušamo teoretično znanje in z vrednotami socialnega dela, skupaj z eksperti iz izkušenj, skupnostjo, soustvarjamo družbo enakih možnosti, družbene vključenosti in socialne pravičnosti.