Domov | O nas | Vodje rajonov

Vodje rajonov

Lovišče LD Gabrovka je razdeljeno na 7 revirjev ali rajonov. Vsak rajon sestavljajo člani rajona in vodja rajona, ki načrtuje biomeliorativna dela v rajonu, vodi skupne love, skrbi za pravilen odvzem divjadi, pomaga pri sanaciji nastale škode po divjadi itd.

1. rajon
vodja: Drago Jevšovar
člani: Jan Jevšovar, Žan Jevšovar, Ivan Marn, Slavko Zidar, Tadej Sluga
2. rajon
vodja: Damijan Petje
člani: Urh Potrebuješ, Milan Petje, Tomaž potrebuješ, Rudi Križmanič st.
3. rajon
vodja: Marjan Rozman
člani: Eva Lesjak, Jože Pavli, Viktor Tomc, Janko Kristan
4. rajon
Edvard Bučar
člani: Marjan Meserko, Miran Bizjak, Janez Kastelic
5. rajon
vodja:
člani: Ivan Meserko, Jure Križmanič
6. rajon
vodja: Ciril Koleša
člani: Tatjana Dušek, Nace Dušek, Jože Oven, Tomaž Bizjak, Rudi Križmanič ml., Tone Beci
7. rajon
vodja: Jože Ciglar
člani: Andrej Dušak, Martin Dušak, Avgust Potočnik, Roman Huč, Franc Peršin