Domov | O nas | Lovišče

Lovišče

Lovišče družine se nahaja v osrednjem dolenjskem gričevju, nekako na sredini med reko Savo in dolenjsko avtocesto. Lovišče obsega 4.079 ha, od tega je 3.919 ha lovne in 160 ha nelovne površine.
Na severu mejimo z LD Šmartno pri Litiji in LD Polšnik, na vzhodu z LD Dole pri Litiji, LD Šentrupert in LD Mirna in na jugu z LD Velika Loka.

Lovišče spada med srednjegorska, saj dosega na vrhu Kamnika 776 m nadmorske višine, Zaplaz ima nekaj metrov manj, lovski dom je na približno 550 metrih. Cestna povezava med Litijo in Veliko Loko deli lovišče približno na polovico, dobra pa je cestna povezava iz Velike Reke preko Velike Preske skozi dolino Sopote v Radeče in iz Moravč priti Mirni. Proti zahodu je cestna povezava zelo slaba in je komaj mogoče priti preko Kopačije in Sevnega do Šentlovrenca.

Na območju lovišča so tudi tri področja, na katerih zelo uspeva vinska trta. Tu je potrebno omeniti Moravško Goro, Kamni Vrh in Gobnik.

Po velikem delu lovišča vodi tudi pot, ki jo je opisoval Fran Levstik v znameniti povesti Popotovanje od Litije do Čateža. Pot vodi od Grmad, preko Gobnika, Moravč, mimo ostankov gradu Turn in preko Okroga na Čatež.

Za opazovanje in izvajanje lova imamo v lovišču 89 visokih prež. V lovišču vzdržujemo tudi 9 krmišč, 3 pašnike in 2 krmni njivi.Divjad v lovišču

Naša glavna divjad je srnjad, divji prašiči in jelenjad. Od male divjadi imamo malo zajcev. Fazanov in gozdnih jerebov ni več, številčnost lisic je stabilna, v porastu številčnosti so kune. V zadnjem času se kot prehodna divjad pojavlja tudi medved.