Domov | Dejavnosti | Projekt Super starš

Projekt Super starš

Poslanstvo projekta Super starš:


Projekt Super starš je edinstven projekt za mlade starše in se izvaja v okviru društva Premik. Deluje na območju Ljubljane.
Projekt je odgovor na starajočo družbo in spregledanost mladih staršev v njej. Z njim želimo zagotoviti kvalitetne in raznolike brezplačne vsebine. Ob enem pa projekt omogoča raziskovanje problematike mladega starševstva in priložnost za spreminjanje družbenega položaja mladih družin.
Super starši so za nas osebe, ki se dojemajo kot mladi starši. V današnji družbi se mladi lahko spopadajo z negotovo zaposlitvijo, stanovanjsko problematiko, mladi starši pa se poleg tega soočajo tudi s spremenjeno socialno mrežo in prerazporeditvijo dohodkov, spremeni pa se tudi preživljanje prostega časa.
Z našimi aktivnostmi želimo staršem za čas dogodka ponuditi kratek oddih od vloge starša in jim omogočiti krepitev osebnega kapitala. V sklopu projekta ponujamo izobraževalne, športne, družabne, ustvarjalne in druge aktivnosti. Prav tako staršem nudimo informiranje ter podporo in pomoč. V času poteka dejavnosti ponujamo tudi varstvo za njihove otroke. S tem želimo staršem zagotoviti možnost udeležbe tudi v primeru, da si varstva otrok sami ne morejo zagotoviti.


Vizija projekta Super starš:


Vizija projekta Super starš je, da ustanovimo družinski center, kjer bomo dnevno izvajali različne brezplačne vsebine za starše in omogočali varstvo otrok. Naše delo bi temeljilo na metodah in vrednotah socialnega dela in bi staršem med drugim ponujalo informiranje, svetovanje ter podporo in pomoč. Pri svojem delu se želimo povezati z organizacijami, ki delujejo v dobro staršev in družine. Staršem želimo z družinskim centrom ponuditi tudi prostor za kolektivno akcijo.