Domov | O nas | Podprite nas!

Podprite nas!

  •  Tamburaški orkester Šmartno je kulturno društvo, kar pomeni, da smo v njem povezani ljudje s skupnim interesom: tamburaška glasba.
  • Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, kar pomeni da finančna sredstva pridobivamo na občinskih razpisih, sponzorstvih in donacijah, vse obveznosti in dejavnosti pa opravljamo člani društva.
  • Tudi vi nam lahko pomagate s svojimi donacijami, podporninami ali namenite del dohodnine za donacije društvom.

Donacijo ali podpornino lahko s poljubnim zneskom nakažete na naš račun: Kontaktni podatki

Namenitev dela dohodnine za donacije društvom: V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje društev, ki imajo status društva v javnem interesu. 
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo: tamburasi.smartno@gmail.com 
 
Hvala za vašo podporo!