Domov | Zgodilo se je

Zgodilo se je

ZBOR ČLANOV 2019

Zapisnik 53. zbora članov, 15. marec 2019, ob 18.00 uri, v Kulturnem domu Groblje. DNEVNI RED: 1. Otvoritev zbora članov, pozdrav gostov, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske komisije in volilne komisije. 2. Potrditev dnevnega reda. 3. Poročilo o delu društva za leto ...

VSEBINSKO POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ZA LETO 2018

Medobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin je na dan 31. 12. 2018 štelo 493 članov in sicer: moški - 210, ženske - 283, oz. osebe z motnjo v duševnem razvoju - 185, starši oziroma skrbniki - 201, strokovni sodelavci - 21 ...

VSEBINSKO POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ZA LETO 2017

Medobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin je na dan 31. 12. 2017 štelo 473 članov in sicer: osebe z motnjo v duševnem razvoju - 183, starši oziroma skrbniki - 195, strokovni sodelavci - 20, ostali (sorodniki, ...