Domov | Dejavnosti | Dramsko - recitatorska sekcija

Dramsko - recitatorska sekcija

Dramsko-recitatorska sekcija ima v društvu poseben status, saj prav izvedba veseloigre »Trije snubci«, pod vodstvom Leopoldine Kovič leta 1927, velja za prvi nastop oz. uprizoritev v okviru društva. S to predstavo se prične organizirano kulturno delovanje v kraju. V celotnem obdobju do danes so dramsko skupino vodili še Mira Vahen, Stanka Pregelj, Eva Kovič in Fani Bregar, od leta 2017 pa skupino vodi Irena Režek.

Predsednik Jože Gorenc je med pripravami na 90-letnico društva dal pobudo, da se v počastitev visokega jubileja na oder ponovno postavi igra Frana Milčinskega »Trije snubci«, ki velja za mejnik oziroma začetek organiziranega delovanja društva. Za vodenje skupine je pridobil Ireno Režek, ki je okrog sebe zbrala mlade fante in dekleta. 18. novembra 2017 so veseloigro ponovno postavili na oder. Jevniška dvorana je bila zopet premajhna in veliko navdušenje občinstva je botrovalo še k dvema ponovitvama v Jevnici, gostovali pa so tudi po drugih krajih. To je igralcem dalo nov zagon za nadaljevanje dela, pridobili so nove člane in že naslednje leto so se na odru predstavili s črno komedijo Vinka Möderndorferja »Mama je umrla dvakrat«. Uprizorili so jo že devetkrat.

Poleg dramskih iger člani pripravljajo tudi recitale, vodijo prireditve in redno sodelujejo pri kulturnih programih v na območju KS Jevnica, včasih pa tudi na občinski ravni. Decembra 2019 so v Litiji pred rudnikom Sitarjevec uprizorili žive jaslice. Druži jih dobra volja, smeh in veselje do igre.