Domov | Dejavnosti | Mešani pevski zbor KUD ...

Mešani pevski zbor KUD Jevnica

Zborovsko petje, ki ima v Jevnici dolgoletno tradicijo, od leta 2004 uspešno goji tudi Mešani pevski zbor KUD Jevnica. Ob nastanku je zbor prevzel ime prvotnega mešanega pevskega zbora. Prvi zborovodja je bil Janez Kukovica, sledili pa so Tanja Benedik, Katarina Trček Marušič, od leta 2019 pa zbor vodi Barbara Maurer. V svojem repertoarju imajo pesmi iz slovenske ljudske zakladnice, umetne pesmi ter pesmi tujih avtorjev.

Med zborovimi dosežki kaže omeniti tri bronasta in eno srebrno priznanje, osvojena na regijskih tekmovanjih pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Junija 2017 se je zbor kot edini zbor iz Slovenije udeležil mednarodnega festivala duhovne pesmi »Muzički edikt« v Nišu. Uspešen nastop je imel za posledico, da je od prirediteljev prišlo leto pozneje še povabilo za sodelovanje na slovitih Mokranjčevih dnevih. Tudi tam je zbor uspešno nastopil in prejel posebno priznanje za izvedbo slovenske ljudske pesmi (Ne ori ne, sejaj, v priredbi Radovana Gobca).

Člani Mešanega pevskega zbora kulturno-umetniškega društva Jevnica vsako leto organizirajo letni koncert.