Položaj NVO :: SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM :: Teambuilding programi

Teambuilding programi

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


To so programi gradnje učinkovitih timov v partnerstvu z nevladnimi organizacijami. Je sinergija ciljne naravnanosti poklicnih kolektivov in predanosti, pripadnosti, čustvenega potenciala, strasti in notranje motiviranosti prostovoljstva. Skupaj s strokovnjakom za teambuilding smo regionalna stičišča in NVO razvila razvojne teambuilding programe za podjetja ter korporativne prostovoljske akcije. 

 

Razvojni teambuilding programi

Obvladovanje stresa, prebujanje kreativnega potenciala, razvoj komunikacijskih sposobnosti, ciljna usmerjenost, proaktivnost ob novih izzivih … Nevladne organizacije ponujajo stimulativno okolje za razvoj natančno izbranih znanj, veščin in kompetenc vaših zaposlenih. Razvijajte človeški potencial skozi družbeno odgovorno delovanje.

 

Adrenalin, avanture, akcija

Adrenalinske avanture, začinjene s timsko akcijo, so lahko mnogo več kot le dobrodošel odklop od vsakodnevne rutine. Lahko so nazorna demonstracija nujnosti sodelovanja za doseganje skupnih ciljev, trening hitre in učinkovite komunikacije, poglabljanje razumevanja vlog članov tima. Povrhu pa še priložnost za tkanje neformalnih vezi in s tem dobre delovne klime.


Program: Z varno vožnjo hitreje do cilja
NVO: Avto moto zveza Slovenije


Ciljna usmerjenost

Kar se zdi le kot urejanje okolice, je lahko tudi trening za time, ki ne smejo izpred oči izpustiti najpomembnejše prioritete – doseganje cilja. Kratek čas in netipična naloga zahtevata aktivacijo vseh potencialov, smisel za sodelovanje in željo po doseganju rezultatov.


Program: Timski izziv v Kamniški Bistrici
NVO: Turistično društvo Kamniška Bistrica
Kaj pridobijo podjetja?

Razvojni teambuilding program je visoko strokoven, naročniku prilagojen, ‘tailor made’ program nalog in aktivnosti za razvoj širokega spektra veščin, znanj in kompetenc njegovih zaposlenih. Za razvoj kadrov strokovno usposobljen trener na podlagi vaših pričakovanj in ciljev oblikuje načrt dela, sestavljen iz dinamičnih vaj in nalog, ki bodo kar najbolj celostno angažirale člane timov. Veščine in znanja bodo osvajali aktivno in na podlagi pozitivne izkušnje, predvsem pa s pomočjo osebnega uvida – spoznanja, ki zagotavlja dolgoročno ponotranjenje in uporabo pridobljenih kompetenc.


Cilji:
1. Osvojiti in dolgoročno uporabljati vrhunska znanja, veščine in kompetence
2. Poglobiti ciljno naravnanost članov tima
3. Dvigniti raven sodelovanja in povezanosti članov tima
4. Ustvariti učinkovito delovno klimo in visoko motiviran tim

 
Razvojni teambilding programi so izvedeni v okolju nevladnih organizacij in ob sodelovanju njihovih članov. Zato je učinek treninga, prepletenega z uresničevanjem družbeno odgovornega poslanstva, tudi povečana socialna in okoljska občutljivost zaposlenih. Razvoj socialne in emocionalne inteligence tako postane temelj globlje povezanosti in pripadnosti ožjemu in širšemu kolektivu. Rezultat teambildinga so vezi, stkane tako ob doseganju poslovnih ciljev, kot tudi ob uresničevanju družbeno koristnega poslanstva. Hkrati je lahko rezultat vašega dela tudi donacija nevladni organizaciji – v obliki igral za mlade, bolj urejenega in zelenega okolja, ohranitve kulturne dediščine, promocije enakosti in vključujoče družbe. Zaradi te donacije bodo tudi nevladne organizacije lahko učinkoviteje uresničevale svoje poslanstvo.Kaj pridobijo NVO?

  • večjo prepoznavnost,
  • oseben kontakt s podjetjem in možnost bodočih sodelovanj,
  • oblikovan teambuilding program, ki ponuja nove priložnosti za stike in donacije.

Kako lahko sodelujete?

Za dogovor in pripravo programa, ki bo pisan na kožo vašemu podjetju in gradnji pravih kompetenc vaših zaposlenih nas pokličite na telefonsko številko 040 365 850 ali pišite na naslov klara.krzisnik@consulta.si in skupaj s strokovnjakom za teambuilding bomo pripravili program za vas.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.