Položaj NVO :: SODELOVANJE Z OBČINAMI

SODELOVANJE Z OBČINAMI

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Čeprav se naloge nevladnih organizacij razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine, in je različen tudi njihov status, pa je obojim skupno poslanstvo – krepiti kakovost življenja prebivalcev in prebivalk. 


Regionalna stičišča smo v letu 2010 v okviru pobude Moja družba (www.mojadruzba.si) pripravila priročnik Skupaj za skupnost in organizirala številne javne razprave in razgovore. Priročnik vključuje nabor nekaterih dobrih praks na lokalni ravni v Sloveniji in predlog sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami. 

Pripočnik je dostopen ta tej povezavi.

Da bi dobili celoten pregled nad praksami posameznih občin, je na spletni strani Moje družbe oblikovan semafor sodelovanja, iz katerega je razvidno, katere mehanizme so občine že sprejele, kateri se razvijajo in o katerih občine še ne razmišljajo.

Tekom slednjih smo ugotovili, da občine sicer mnoge od predlaganih mehanizmov že uporabljajo, ampak da obstajajo velike razlike med posameznimi regijami in občinami. 

Za še boljše sodelovanje med občinami in nevladnimi organizacijami spodbujamo podpis sporazume o sodelovanju.

Več na spletni strani pobude MOJA DRUŽBA www.mojadruzba.si

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.